Home > Knižnica > Špeciálne zbierky

Špeciálne zbierky

Špeciálne zbierky

Pri niektorých kolekciách resp. druhoch prameňov, ktoré nám naši spolupracujúci partneri poskytli na digitalizáciu, sa ponúkala príležitosť zriadiť špeciálne zbierky. Tieto umožňujú zaujímavé pohľady na menšie, tematicky ohraničiteľné čiastkové oblasti histórie a kultúry mesta Košice. Návštevník tu nájde viacjazyčné vandrovné knižky a výučné listy košických remeselníckych tovarišov, zbierku plagátov, pričom najviac zastúpené sú divadelné plagáty, jednu zbierku úradných adresárov, zostavu osvedčení z každodenného života a jednu miniknižnicu s dielami košického básnika Eugena Deila.

Všetky originály v špeciálnych zbierkach pochádzajú z 19. storočia a boli nám poskytnuté z Východoslovenského múzea (Košice) a z Verejnej knižnice Jána Bocatia (Košice).